Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2015

gonzollo
8829 949a 500
Reposted fromfoina foina viaCaccipergolo Caccipergolo

February 20 2015

gonzollo
5463 7e9b 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viastonerr stonerr

February 09 2015

1490 eb29 500

blue-sunshine93:

kids shows get real

Reposted fromrepostedfrom repostedfrom

January 28 2015

gonzollo
czasem mam lat cztery
a czasem cztery tysiące
— staff

November 17 2014

gonzollo

November 13 2014

gonzollo
5403 62d3
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaagta13 agta13

October 30 2014

gonzollo
9923 304d 500
Zakaz przejścia
Reposted fromjankoza jankoza vialugola lugola
gonzollo
gonzollo
3066 3950 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaTattoo-World Tattoo-World

October 28 2014

gonzollo
Reposted fromapatia apatia viastorms storms

October 20 2014

gonzollo
Czytać należy intensywnie. Czasami powinieneś czytać z intensywnością większą od tej, z jaką pisano tekst, który czytasz. Czytać należy gorliwie, z pasją, z uwagą i bezlitośnie. Autor może paplać, lecz ty czytaj rozumnie; każde słowo, jedno po drugim, tam i z powrotem, wsłuchując się w książkę, wypatrując śladów, które prowadzą w gąszcz, uważając na tajemnicze sygnały, które sam autor mógł przeoczyć, gdy kroczył naprzód w puszczy swojego dzieła. Nigdy nie należy czytać lekceważąco, od niechcenia, jak ktoś, kogo zaproszono na królewską ucztę, a on tylko dłubie końcem widelca w potrawach. Czytać trzeba elegancko, wielkodusznie. Czytać należy tak, jakbyś w celi śmierci czytał ostatnią książkę, którą ci przyniósł strażnik więzienny. Czytać trzeba na śmierć i życie, bo to największy ludzki dar. Pomyśl: tylko człowiek umie czytać.
— Sándor Márai – Księga ziół
Reposted frompuella13 puella13 vialugola lugola

October 02 2014

gonzollo
Miałem Ci to wysłać, patrzę, a to Ty umieściłaś :)
gonzollo
7052 2e03 500
Reposted fromSusej1988 Susej1988 viakarambol karambol

October 01 2014

gonzollo
4247 1294 500
Nowy Świetlicki, Jeden.
gonzollo
Nic nie jest oryginalne. Kradnij ze wszystkiego, co wpływa na twoją inspirację lub napędza twoją wyobraźnię. Wchłaniaj stare filmy, nowe filmy, muzykę, książki, obrazy, fotografie, wiersze, sny, przypadkowe rozmowy, architekturę, mosty, znaki drogowe, drzewa, chmury, zbiorniki wodne, światło i cienie. Wybieraj tylko te rzeczy, z których masz kraść, które przemawiają bezpośrednio do twojej duszy. Jeśli tak zrobisz, twoje prace – i kradzieże – będą autentyczne. Autentyczność jest bezcenna; oryginalność nie istnieje. I nie zawracaj sobie głowy ukrywaniem swojego złodziejstwa – obnoś się z nim, jeśli masz na to ochotę. W każdym razie zawsze pamiętaj, co powiedział Jean-Luc Godard: „Nie chodzi o to, co skądś zabierasz – chodzi o to, gdzie zabierasz.
— J.Jarmush
Reposted fromnatelle natelle viaagta13 agta13

September 24 2014

gonzollo
Być z tobą przez tydzień; dzień i noc razem, a potem mógłbym chyba umrzeć. To straszne; każdy dzień, kiedy jestem bez ciebie, jest ukradziony z mego życia. Ile było już tych dni? Ile będzie ich jeszcze? Najpierw tamte lata, teraz to błąkanie się... Nikt tego nie zwróci, żaden dzień nie może powrócić. Ile moglibyśmy już mieć dobrych dni poza sobą? Czy długo jeszcze tak będzie?
— M. Hłasko, Ósmy dzień tygodnia
Reposted frommatwin matwin viamarbra12 marbra12

September 16 2014

gonzollo
9628 042b
so fuck u !
Reposted fromdelima delima

September 09 2014

6494 3d9f 500
Reposted fromjustadream justadream viaagta13 agta13

September 04 2014

gonzollo
1662 3b2f
Reposted fromxpetqa xpetqa viaunfolded unfolded

September 03 2014

gonzollo
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viavol vol
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl